Cos Chẽ ( Cos Chữ Y )

Giá: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
- +
 
Lượt xem: 80 Đăng ngày: 02/03/2023
Chẻ ( Y ) SV 1,25 - 3   Đủ màu Bị
Chẻ ( Y ) SV 1 - 8       Vàng Rạ Bị
Chẻ ( Y ) SV 2 - 3        Đủ màu Bị
Chẻ ( Y ) SV 2 - 4        Đủ màu Bị
Chẻ ( Y ) SV 2 - 5        Xanh, Đỏ Bị
Chẻ ( Y ) SV 3,5-5       Đủ màu Bị
Chẻ ( Y ) SV 5,5-5       Đủ màu Bị