Thiết bị điện công nghiệp Bình Thuận - Điện Duy Quang LH: 0252(3)824.872

Liên Hệ

Địa chỉ: 209 Thủ Khoa Huân, Phú Thuỷ, tp.Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0252(3)824.872  - 0914.540.145

Email: duyquangphanthiet@gmail.com

Website: www.diencongnghiepbinhthuan.com

Để lại lời nhắn cho chúng tôi